Jooli
FIN / ENG

Case: Numerola

Asiakkaita puhuttelevat sisällöt tehostivat myyntiä


”Joolin tuottamat sisällöt ovat oivaltavia ja asiakaslähtöisiä – niissä on sellaista, mitä emme itse olisi hoksanneet nostaa esiin. Tämä on yhteistyömme tärkeä lisäarvo. Joolilaiset ovat sisäistäneet liiketoimintamme ja tietävät kuinka puhutella asiakkaitamme markkinointiviestinnässä. Pelkästään uuden brändiviestimme, ”Simuloimme parempaa tulevaisuutta”, äärelle on pysähdytty, ja monet ovat sitä kehuneet.”

 

Lähtötilanne:
Laskennallisen teknologian asiantuntijayritys Numerola kaipasi osaamiselleen lisää tunnettuutta tärkeimmissä asiakasryhmissä. Myynnin tueksi tarvittiin asiakaslähtöistä viestintää, jossa painotetaan teknologian sijasta simulointipalvelujen asiakashyötyjä. Yhteistyö Joolin kanssa käynnistyi syyskuussa 2015.

Joolin ratkaisu:

  1. Brändiviesti, hakukoneoptimoidut palvelukuvaukset kotisivuille ja kotisivuprojektin koordinointi
  2. Asiakastarinat
  3. Mediatiedotteet

Yhteistyön tuloksia:

  1. Oivaltava brändiviesti ja kotisivusisällöt kertovat Numerolan osaamisesta aikaisempaa asiakaslähtöisemmin
  2. Asiakastarinat ovat helpottaneet ja tehostaneet myyntiä; luottamus potentiaalisten asiakkaiden kanssa on syntynyt aikaisempaa nopeammin
  3. Mediatiedotteilla on saavutettu valtakunnallista näkyvyyttä useissa Numerolan kohderyhmän tavoittavissa tiedotusvälineissä, esim. Tekniikka & Talous ja Helsingin Sanomat

Pasi Tarvainen,

johtaja, hallituksen pj., perustajaosakas
Numerola Oy

 

Toimiala: Tuotekehitys, tutkimus- ja suunnittelupalvelut
Tuote:
Simulointipalvelut
Missio:
Parantaa asiakkaiden kilpailukykyä siirtämällä uusimmat simulointiteknologian edistysaskeleet prosessi- ja tuotekehityksen sekä suunnittelun apuvälineiksi

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, jos haluat tuloksia, suunnitelmallisuutta ja raikasta näkemystä markkinointiin.

Kysy tarjous asiantuntijoiltamme >>